Press releases

May
08

Article Thinq Magazine

SystemScan AIX: LAAT UWAIXSYSTEEMANALYSE BEGINNEN

Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel. Hetzelfde geldt voor IT-systemen. De gevolgen van een onjuist geïnstalleerd of geconfigureerd onderliggend systeem werken ongenadig door op de hele bijbehorende keten. Voor organisaties waar wordt gewerkt met uiterst bedrijfskritische systemen, is dit een serieuze kwestie. BlueFinch, specialist in compliancy- en security-oplossingen op het gebied van de IBM i, AIX en Linux operating-systemen, biedt met SystemScan AIX een stevige, helpende hand.

Bedrijfssystemen zijn lang niet altijd veilig. Niet alleen heeft het bedrijfsleven te maken met toegenomen cybercrime, ook een overvloed aan wettelijke en regelgevende uitdagingen vormen vaak een last voor de bedrijfsvoering. Er wordt flink gesnoeid in IT-budgetten en personele omvang, terwijl tegelijkertijd wordt verwacht dat de bedrijfssystemen in lijn blijven met de veranderingen in de markt. De druk om systemen en workloads zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor eindgebruikers kan leiden tot eenvoudige fouten en gemiste configuratiestappen. Om de vertaling te maken tussen business en IT, is een ‘tolk’ dan ook geen slecht idee. BlueFinch biedt met SystemScan AIX een uitgebreide AIX configuratie-, diagnose-, en rapportagetool waarmee bedrijven een diepgaande controle kunnen uitvoeren.

Inzicht

“Het unieke aan SystemScan AIX is dat deze zich concentreert op hoe het besturingssysteem is geïnstalleerd en geconfigureerd”, zegt Ekron Dries, Sales Executive BlueFinch. “De scan maakt inzichtelijk hoe het systeem is gebouwd en welke potentiële veiligheids- en prestatieproblemen er spelen. Met behulp van slechts een simpel commando wordt de complete systeemconfiguratie gecontroleerd. Hiervoor worden er op de achtergrond meer dan vijfhonderd individuele tests – gebaseerd op standaard AIX-commando’s – uitgevoerd. De software leest alleen de benodigde informatie en doet absoluut geen poging om gevoelige data te lezen, te ontcijferen of veranderingen aan te brengen aan het systeem. We doen niets wat in strijd is met het beveiligingsbeleid van het betreffende bedrijf of met wettelijke en reglementaire normen. Elke test die wordt ingezet, is in overeenstemming met de aanbevelingen overgenomen uit gerespecteerde bronnen zoals IBM-handleidingen, redbooks, whitepapers en gemeenschappelijke veiligheidsnormen zoals PCI DSS en SOX.”

Resultaten

De technisch georiënteerde informatie wordt door BlueFinch in overzichtelijke modules weergegeven en is tevens te exporteren als CSV-, plain tekst-, HTML- of XML-formaat. Hierbij worden de uitkomsten, inclusief een samenvatting van de gevonden aandachtspunten, gepresenteerd als interactief rapport voorzien van helpfiles in de webbrowser. De SystemScan AIX-rapporten zijn zeer bruikbaar voor bijvoorbeeld auditors, eerstelijns supportmedewerkers of systeembeheerders om snel en simpel inzage te krijgen in de status van AIX-systemen. “We houden het heel clean en transparant. Alles is zichtbaar tot aan de native commands aan toe. De samenvatting waarmee ieder rapport begint, bevat issues waarbij de gebruiker meteen naar de achterliggende informatie kan kijken. Elke test heeft een begeleidend HTML Help-bestand dat advies en tips geeft over hoe een probleem is op te lossen of hoe een configuratie valt te verbeteren.” “SystemScan AIX levert veel standaard configuratiekennis waarbij de output afgestemd kan worden op de specifieke wensen van de klant. Daarnaast kunnen de specialisten van BlueFinch klantspecifieke controles toevoegen en gevonden aandachts- en verbeterpunten vertalen naar concrete oplossingen. Wij werken nauw samen met AIX-professionals en gebruikers van de software om de oplossing continu aan te passen aan de nieuwste behoeftes en technologische ontwikkelingen”, aldus Dries.

Snelheid

Een van de grote voordelen van de SystemScan AIX is de snelheid waarmee het werkt. Waar bedrijven normaliter uren zo niet dagenlang bezig zijn met controles, is het met SystemScan AIX een kwestie van enkele minuten tot hooguit een uur. “Dit is afhankelijk van de grootte van de machine die wordt gebruikt. We kunnen één machine, maar ook honderden machines doorlichten. De software is ontworpen om te werken met AIX-versies 5.3 tot 7.1. Bovendien zal er ook een versie voor RedHat en Fedora Linux komen. Een ander voordeel is dat de software geen tools van derden of binaries bevat, zodat de uitkomsten in een extern programma kunnen worden gevoerd, zoals Splunk, of in een spreadsheet voor verdere analyse. En hoewel SystemScan AIX is ontworpen om zo algemeen mogelijk te zijn, kunnen we direct aan de slag met een klant om een aangepaste versie of modules te verzorgen. We kunnen er zelfs voor zorgen dat het product, met behulp van eigen logo’s van een klant en stylesheets, verschijnt als onderdeel van de eigen infrastructuur.”

Enthousiast

BlueFinch is erg enthousiast over het product. Toch wil Dries vooropstellen dat BlueFinch met SystemScan AIX geen oordeel wil vellen over het systeem van de klant. “Wij bieden met deze scan een advies, een oplossingsrichting, en we staan open voor de dialoog en input van potentiële klanten. Daarom kunnen geïnteresseerden nu gratis en vrijblijvend de SystemScan AIX uitproberen. Wanneer de resultaten aan ons worden doorgegeven, kunnen wij een rapportanalyse doen. Hierin nemen we dan de eerste aanbevelingen en tips op die we gratis verstrekken. Daarna kunnen we het gesprek aangaan om te kijken wat we verder voor elkaar kunnen betekenen. Geïnteresseerden kunnen op de website www.systemscanaix.com een eerste indruk krijgen van SystemScan AIX en een gratis trial aanvragen.”

BlueFinch T +31 (0)88 258 33 46 E info@systemscanaix.com I www.systemscanaix.com

08-05-2014

Press releases

May
07

Article IBM Systems magazine


PS Product News
SystemScan AIX

BlueFinch releases SystemScan for AIX, a system management tool that helps companies perform an in-depth analysis of their IT system. A single command triggers the scan, revealing how the system has been built and configured, and identifying the potential security and configuration problems. The tool:

  • Runs more than 750 tests in minutes
  • You can create your own, and tailor existing tests
  • Reports are available in CSV, plain text, HTML, or XML format
  • Includes an HTML help file with each test, which explains the results and links to IBM manual pages and industry best practices
  • Reports can be tailored to meet your specific needs or to compare multiple systems and LPARS
  • Doesn’t contain any third-party tools or binaries that could damage or expose sensitive information

OS SUPPORT: AIX 5.3-7.1,
PRICE: prices from € 495,- excl. VAT
URL: www.systemscanaix.com

Edit Contact: Ekron Dries: +31 (0)88 2583346 or ekron.dries@bluefinch.nl

Link magazine: http://www.ibmsystemsmagpowersystemsdigital.com/nxtbooks/ibmsystemsmag/ibmsystems_power_201405/index.php#/38

 

07-05-2014